Projectes Marroc

08/03/2024 | Fundación Utopía

Inici de la Taula de Treball 2024 per la Implantació de projectes on els protagonistes són els adolescents i joves més vulnerables del Marroc.

Diferents institucions públiques i entitats socials de Fez, acompanyats per la Fundación Utopía inicien una nova etapa de col·laboració en l’àmbit de la desinstitucionalizació.