La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

La Fundació Utopia desenvolupa programes i projectes de cooperació Sud-Nord/Nord-Sud, per unir esforços i posar el nostre gra de sorra per tal de canviar una realitat econòmica i social insostenible i injusta per molts col·lectius socials, especialment en països en vies de desenvolupament. 

Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables i en situació d’emergència social, especialment les dones, els infants i els joves de Guatemala, Marroc, Senegal i Catalunya, a través de la formació en emprenedoria vital, la creativitat i la innovació comunitaria i l’ús de la biciceta, com a motors de canvi. Defensem els drets humans i la potenciació del desenvolupament humà sostenible adoptant un enfocament de gènere i basat en els ODS.

En aquest sentit i des de la fundació es realitzen dues tipologies d’accions complementàries: els Projectes de Cooperació Internacional i les Accions de Conscienciació i Sensibilització a Catalunya.

Ambdues accions tenen com a objectiu el potenciar una societat oberta, incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament integral a partir de la complementarietat entre agents i organitzacions.

Com entitat promotora i defensora dels drets humans, actuem sota principis de qualitat, igualtat i justícia social, facilitant l’accés a l’educació no formal d’aquells col·lectius que es trobin en risc d’exclusió social.

Les nostres accions es basen en valors com l’excel·lència, la visió transformadora, socialment responsable, independent, compromesa, influent, innovadora, estratègica i transparent. 

Per a dur a terme aquesta tasca partim del respecte de les diferents cultures, ètnies i religions, promovent les interaccions entre les participants per potenciar interculturalitat i la inclusió, en termes de co-responsabilitat i promoció de la pau i no-violència.

Publicacions d’interès