Estructura directiva

En aquest apartat s’inclou la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l’exercici vigent. Tanmateix s’inclou informació relativa la composició de l’equip directiu.

Patronat

Presidència:
Romà Boulé

Vicepresidència 1a:
Albert Rosa

Secretària:
Pilar Bosch

Vocals:
Jordi Pascual
Òscar Boulé
Carlos Javier Martínez

Equip Directiu

Direcció General
Jordi Pascual

Direcció de Projectes
Raquel Sabater

Cap d’Administració i finances
Cristina Galobardas

Cap de RRHH
Sònia Montero

Informe de Bon Govern

Descarrega’t el document aquí

Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques
Organigrama Fundación Utopía

Presència territorial

Actualment, la Fundación Utopía compta amb més de 30 professionals distribuïts en diversos serveis i projectes que gestionem arreu de Catalunya i del món.

Fundación Utopía

C/ Garrotxa, 7-9 baixos
17006 Girona
Tel. 972 40 54 54

Presència en xarxes

Xarxes d’àmbit local, nacional i internacional per promoure la innovació, la col·laboració i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit social.