Ajuda humanitària

La ajuda humanitària es una forma de solidaritat o cooperació, que generalment està destinada a poblacions empobrides, o les quals han sofert una crisi humanitària com provocats per fenòmens naturals o guerres. Seguim els principis humanitaris de imparcialitat, neutralitat, humanitat i independència operacional.

Aquesta ajuda pot ser econòmica o material. Els enfocs basats en diners en efectiu s’han convertit en una estratègia cada vegada més comú per donar assistència humanitària. També una revisió sistemàtica cada vegada més comú per donar assistència humanitària es el voluntariat.

Per la Fundación Utopia, les persones voluntàries són un reflex de la nostra societat i tenim un ventall de perfils diferents pel que fa a edats, formacions, professions i nacionalitats. Les persones voluntàries de la Fundació Utopia son d’origen divers: comptem amb persones provinents de països com l’Argentina, Mèxic, Senegal i Marroc.

Les persones beneficiàries directes del projecte que presentem son els col·lectius objecte d’atenció en els nostres projectes de cooperació al desenvolupament, educació pel desenvolupament i dinamització comunitària, que es desenvolupen en els seguents territoris: Guatemala, Senegal, Marroc i Catalunya.

Guatemala

A Guatemala, el nostre col·lectiu Diana son les dones indígenes d’àrea rural en situació d’extrema pobresa, amb les quals col·laborem per tal que assoleixin una autonomia financera que serveixi per tal de sortir del cercle de la pobresa.

Marroc

Al Marroc, els beneficiaris de les nostres iniciatives son joves, especialment dones, emprenedores i d’escàs poder adquisitiu. Treballem amb ells i elles i la societat marroquí per tal de fer front a la pobresa i a la migració forçosa, formant-los i formant-les per tal que puguin desenvolupar les seves iniciatives empredores al propi país del Marroc.

Senegal

Al Senegal, col·laborem per tal que l’absentisme escolar, especialment en nenes i adolescents, s’erradiqui, mitjançant l’entrega de bicicletes als colegis i insituts, per tal que els estudiants es desplacin de manera segura i més ràpida.

Els criteris per ser beneficiats dels projectes que la Fundació Utopia desenvolupa son específics per cada una de les iniciatives, donat que la nostra organització té com a missió potenciar el desenvolupament humà sostenible i la lluita per la defensa dels drets humans i la justicia social. Aixi doncs, a Catalunya treballem amb col·lectius de dones en situació d’especial vulnerabilitat, joves i infants en situació de risc socioeconòmic i altres col·lectius al nostre territori que pateixen les greus consequències d’un sistema que deixa de banda la part de la població més vulnerable.

Tots els nostres col·lectius diana son grups humans que veuen vulnerats els seus drets fonamentals. Treballem per tal que l’educació, la salut i el treball digne no siguin una utopia. Els recursos d’una entitat petita com la nostra, no arriben a cobrir la necessitat urgent dels beneficaris/es, per aquest motiu, potenciem les aliances amb institucions públiques i civils dels territoris on treballem, aixi com, busquem aliats en el mon empresarial i l’associacionisme. Partint d’aquesta premisa, es clau per nosaltres, la potenciació del voluntariat, entesa com un servei a la comunitat global.

Joves en pràctiques

L’entitat participa del programa Joves en Pràctiques i ha fet contractacions en el marc de les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.