La Fundació

La Fundación Utopía va néixer de la col·laboració en projectes de cooperació internacional entre Catalunya i Guatemala i té com a missió la defensa dels drets humans i la potenciació del desenvolupament humà sostenible a través de la creativitat, la cultura i la innovació com a motors de canvi.

Després de 12 anys, la Fundación Utopía no només treballa a Guatemala sinó que ha ampliat el seu radi d’acció al Marroc i al Senegal, treballant amb la participació de les persones beneficiàries i les comunitats d’origen.

El nostre ADN

Vers un futur digne i la igualtat d’oportunitats.

Som una ONG

Treballem amb i per persones.

Com ens organitzem

Equip directiu, organigrama i govern corporatiu.

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció.

Presència territorial

Dades d’interès

7 projectes

Beneficiàries

Beneficiàries directes

Professionals

Beneficiàries indirectes

Treballadores

Voluntàries

Cooperació sobre el terreny

Educació pel desenvolupament i sensibilització

Dinamització comunitària i emprenedoria

Col·laboració amb Resilis