Cooperació pel desenvolupament

Projectes en l’àmbit de la cooperació Nord-Sud/Sud-Nord que persegueixen el canvi d’una realitat econòmica i social insostenible i injusta. Es tracta d’una cooperació directa sobre el terreny que persegueix reforçar i complementar les polítiques públiques de desenvolupament en els Estats receptors, millorant la qualitat de vida de la població més vulnerable. Fundación Utopía treballa amb entitats locals que actuen com a contrapart local en l’execució del projecte. 

PROJECTES MARROC

Projectes Marroc – Incuba Cooperació és una iniciativa de formació, suport i acompanyament a joves i dones d’escàs poder adquisitiu en matèria d’emprenedoria i apoderament econòmic i social que els permet millorar les seves condicions de vida.

Desenvolupat a la regió de Tanger-Tetuan-Alhucemas, els joves atesos tenen una idea de negoci que acaben desenvolupant de la mà de la formació Incuba i les tutories dels formadors, docents universitaris. El projecte Incuba atorga prioritat a la participació de dones enfront dels homes, destinant a les dones el 60% de les places, i a idees de negoci sostenibles i d’economia circular. Incuba suposa una oportunitat de millorar les condicions laborals dels joves a través d’autoocupació alhora que contribueix a potenciar i modernitzar el teixit empresarial de la regió.

És una iniciativa nascuda l’any 2006. S’han celebrat diverses edicions a l’Uruguai, Guatemala i en l’actualitat al Marroc. Des del seu inici, s’han format a més de 400 joves, millorant la seva situació socioeconòmica. La contrapart local del projecte Incuba en l’actualitat és l’Associació Moultaka. A més, el projecte compta amb el suport d’entitats tan importants com la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la Universitat de Tetuan, la Cambra de Comerç de Tetuan, l’Entraide Nationale, ACCIÓ de la Generalitat o l’Agència Nacional de Promoció de l’Ocupació (ANAPEC).

Finançat per:

EFCI Dones Emprenedores

L’Escola de Facilitadores de la Creativitat i la Innovació (coneguda com a EFCI) és una iniciativa pel foment de l’apoderament de la dona i la seva capacitat emprenedora.

El projecte es desenvolupa a Guatemala, concretament al departament de Nahualá, una zona rural amb el 90% de població indígena i ètnies minoritàries que en la seva majoria es troben en situació de pobresa o pobresa extrema. EFCI va néixer a Guatemala el 2007 de la mà d’una organització civil guatemalenca (el Projecte Cultural El Sitio) i cerca proporcionar un conjunt d’habilitats i eines per a millorar l’autoestima personal i la iniciativa professional, aclarint idees, visualitzant els propis talents, buscant recursos en el seu entorn i potenciant així, l’autoocupació i l’acció comunitària, a través de tallers que utilitzen la metodologia EFCI basada en la creativitat i la innovació com a vehicle de transmissió de coneixement. Des de 2007, EFCI ha format a més de 350 líders i lideresas comunitàries de tot el país. Les persones formades s’han convertit en agents de canvi reals en les seves comunitats. A partir del 2013, es va impulsar una EFCI regional a Sololá, específica per a dones víctimes de violència de gènere a qui es vulneren els seus drets, humans i socials, reiteradament.

La contrapart local del projecte EFCI és la Fundació Duane Carter, conformada majoritàriament per dones indígenes. La Fundació Duane Carter considera la formació, l’educació i l´apoderament de la dona el camí més òptim a l’emancipació i apoderament de les dones indígenes d’escassos recursos econòmics i les seves famílies.

Finançat per:

Bicicletes per l’Educació Senegal

El projecte “Bicicletes per a l’educació” té com a objectiu facilitar l’accés a l’educació a l’alumnat de les zones rurals del Senegal i consisteix a crear un sistema de transport escolar amb bicicleta. Actualment es troba operatiu en 8 centres d’educació secundària, dos centres d’educació primària i un centre de formació professional ubicats a les regions de Fatick i Thiès. El projecte compta amb una flota de més de 2000 bicicletes entregades des del 2015, 12 llocs de treball creats i més de 9000 alumnes beneficiats.
 
Per garantir la  viabilitat i sostenibilitat a llarg termini construïm tallers de reparació de bicicletes, formem mecànics i avaluem de manera contínua el projecte.  A més, garantim la seva sostenibilitat econòmica implicant les famílies i la comunitat local en el manteniment de les flotes.
 
Contraparts al territori: Lycées de Palmarin-Facao, Fimela, Loul Sessene, Boyard, Sandiara, Louly Bentegné, Nguéniène, Samba Dia i Kelle, Escoles primàries de Saint martin i Facao i Centre de Formació Professional Frédéric Ozanam de Warang.

Infancia en riesgo: Prevenció de la Desnutrició

Infancia en Riesgo és un projecte de cooperació al desenvolupament que persegueix la reducció dels índexs de desnutrició crònica en menors de 0-5 anys en els departaments de Totonicapán i Chiquimula (Guatemala).

Per a això, es du a terme una capacitació a famílies amb menors de 5 anys diagnosticats de desnutrició crònica i que són derivats des de l’Hospital de Totonicapán o els centres de Salut al projecte.

La formació proporciona a les famílies coneixements en matèria de nutrició infantil, higiene domèstica, tractament d’aigües residuals, cuidats pre i post parteixo, potenciació de la lactància materna i hàbits nutricionals adequats per als nens i nenes i mares gestants. S’empren dinàmiques lúdiques i pedagògiques conegudes com a dinàmiques “rompehielo” i de cohesió a fi de facilitar la integració de les mares sense que se sentin exposades, ja que majoritàriament les mares són mestresses de casa, sense estudis o amb un nivell educatiu bàsic.

La capacitació usa una metodologia de fort caràcter innovador i pràctic, adaptant-ho als continguts a les característiques de la població atesa. Paral·lelament a la celebració dels tallers, es realitzen visites domiciliàries per a realitzar un seguiment de l’estat de salut del fill o filla. A més, es fa una capacitació en gestió d’agrocultivos, per a conèixer com produir els seus propis aliments amb un alt valor nutricional i baix cost econòmic. Al final d’aquesta capacitació es lliura una cistella d’aliments autòctons bàsics d’alt índex nutricional a les famílies participants en l’edició.

Per a aquest projecte, fundació Utopia treballa de la mà amb Fundació Armonia, organització sense ànim de lucre guatemalenca, integrada per dones indígenes guatemalenques.

Projecte impulsat per la Fundació Resilis i en la qual la Fundación Utopía participa amb el disseny de plans pedagògics i mesures avaluatives.

Organitzacions contraparts al territori: Asociación Armonia.

Finançat per: