La nostra història

La Fundación Utopía, constituïda l’any 2007, és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la Cooperació pel Desenvolupament i a la sensibilització.

Fundación Utopía té el CIF G17933730 i està  inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2381.

Orígens:

La Fundación Utopía va néixer en 2007 a partir de la col·laboració amb l’Asociación Proyecto Cultural El Sitio, associació que treballava en pro de la diversitat cultural i el desenvolupament humà a La Antigua – Guatemala.

Des dels primers moments, es van crear vincles i unir esforços en la projecció d’accions conjuntes en les quals la Creativitat i la Innovació Social i la Cultura han guiat sempre els nostres passos cap al desenvolupament humà sostenible.

Objectius:

L’objectiu de Fundación Utopía és potenciar una societat oberta, incloent i creativa, on la persona i la comunitat són els eixos del desenvolupament integral a partir de la complementarietat entre agents i organitzacions.

La nostra estratègia consisteix en la detecció, potenciació i rèplica de bones pràctiques en l’àmbit de la cultura i el desenvolupament humà sostenible, exercint de facilitador de les aliances entre organitzacions i experiències, aprofitant les sinergies i treballant per la optimització i la gestió responsable orientades a la millora de la qualitat de vida de les persones.

L’acció de Fundación Utopía segueix 4 línies d’actuació:

  • Donar Suport a organitzacions socials en la recerca d’aliats estratègics, finançament, auditories, i aplicació del control de qualitat en els seus projectes socials i culturals.
  • Sensibilitzar a la ciutadania en pro de la participació i el desenvolupament humà sostenible.
  • Observar, investigar i realitzar estudis i publicacions enfocats a l’ús de la creativitat i la innovació com a motors de transformació i canvi social.
  • Facilitar el disseny i execució de programes i projectes socioculturals per la població més desfavorida, promovent el recull i la presentació de noves pràctiques.

Som una entitat sense ànim de lucre

La Fundación Utopía és una organització sense ànim de lucre que vetlla per la defensa dels drets humans i la potenciació del desenvolupament humà sostenible. A través de la creativitat, la cultura i la innovació com a motors de canvi, Fundación Utopía desplega la seva acció a Catalunya, Guatemala, el Senegal i el Marroc.

 

Memòries d’activitat