Projectes de l’entitat

Aquesta iniciativa neix de persones sensibilitzades amb la situació de desigualtat social i econòmica en què viuen moltes persones, tant a Catalunya com a molts països de la resta del món.

Projectes

Cooperació pel desenvolupament

 

Desenvolupament de projectes orientats a la reducció de la pobresa i a la promoció del desenvolupament humà sostenible.

 

 

Sensibilització

 

Desenvolupament de projectes que canviïn la mirada respecte altres realitats i que promoguin la solidaritat entre les pobles.

Consultories i assistències tècniques

 

Participació en processos de consultoria i assistència tècnica  en col·laboració amb organitzacions, administracions publiques o agencies internacionals.

Ajuda humanitària

Assistència d’emergència en situacions de crisis humanitàries.