Consultories i Assistències Tècniques

CONSULTORIES

Oferim servei de suport professional a organitzacions, institucions i agències internacionals, que desitgin impulsar el benestar social des de les seves organitzacions.

A partir de sessions participatives i col·laboratives de treball analitzem la necessitat per assessorar i donar resposta. Acompanyem per acomplir els objectius establerts en assessorament, suport i orientació.

Disposem de persones expertes en diferents àmbits de l’atenció a les persones i desenvolupem processos de investigació per detectar i conèixer necessitats i realitats en un determinat context, a partir de metodologies d’investigació, tant qualitativa com quantitativa, amb rigor i qualitat científica.

En concret realitzem:

  • Investigació – acció
  • Disseny e implementació de projectes
  • Monitoreig i diagnòstic
  • Anàlisi qualitatiu
  • Revisions – avaluacions

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

Oferim assistència tècnica a administracions, organitzacions públiques i privades i agències internacionals, en l’elaboració de plans d’acció, disseny de projectes de inclusió social i desenvolupament d’accions d’intervenció social en els àmbits de infància, adolescència, joventut, família, discapacitat, formació, ocupabilitat i emprenedoria, gènere i inclusió comunitària.

Disposem d’especialistes de llarg recorregut en la investigació i la pràctica educativa, que proporcionaran formació, informació, transmissió de coneixements pràctics i acompanyament de projectes.

Des de l’assistència tècnica busquem maximitzar la qualitat de la implementació i l’impacte del projecte, donant suport als diferents organismes, per tal de millorar les polítiques públiques, enfortint les capacitats professionals i amb una visió de transformació social.

Centrem l’assistència des de les necessitats i prioritats particulars que han estat identificades i ho fem acompanyats de contraparts locals que realitzin el seguiment.  El nostre objectiu és que els projectes s’apropiïn per part del territori i evitar la dependència dels processos de cooperació.

Un cop finalitzem les assistències tècniques, analitzem i avaluem el procés i cerquem vies per la seva sistematització i escalabilitat.