Aliances amb els projectes a Marroc

07/03/2024 | Fundación Utopía

Establir aliances amb les institucions públiques i consolidar xarxa social és un dels principals objectius de la visita de la Fundación Utopía a la regió de Fez-Meknés.

Gràcies a la bona predisposició de l’equip de treball marroquí i a la tasca constant de l’equip de la Fundació durant tot l’any, s’està obtenint els resultats esperats.

Treballar conjuntament per tal que el Treball Digne, l’Educació de qualitat i la Fam zero, no siguin una Utopia. Inxal·lá!!!