Participació en la Governança

12/07/2023 | Fundación Utopía, General

La Participació i la veu de les persones professionals i ateses dins les nostres entitats, és un factor clau per desenvolupar i fer créixer els projectes que desenvolupem.

El Grup Motor de Participació, format per representants de totes les entitats de Plataforma Educativa, treballa també a l’estiu preparant activitats i planificant noves accions que posin la participació al centre del treball en acció social.

La Fundación Utopía disposa d’un Pla de Participació en la governança cocreat a partir dels sentirs i els sabers de tota l’organització.

Vols saber més sobre la Participació en entitats de Cooperació al Desenvolupament? Et motiva conèixer com es treballa, com es potencia i perquè és tant important? Contacta amb Fundación Utopía!