La nostra tasca a Guatemala

03/03/2023 | Fundación Utopía, General

La nostra tasca a Guatemala

La nostra tasca a Guatemala amb nens i nenes en situació de desnutrició ens fa viure i treballar al costat de les famílies més vulnerables. Hi ha dies en què les situacions requereixen intervencions urgents, i és per això que la nostra contrapart, la Asociación Armonía treballa conjuntament amb el jutjat de família de la seva zona, així com amb els serveis sanitaris i les persones titulars de responsabilitat locals.

Només amb la dedicació d’equips implicats al terreny com els liderats per la nostra companya, Ana Luisa Chaclan, i amb les institucions públiques d’un territori, compromeses i efectives, podem treballar per aconseguir un canvi real. Els nens i nenes més fragilitzats a tot nivell de Guatemala ho requereixen.