Participació en la Jornada anual de la Coordinadora de ONGs

03/06/2023 | Fundación Utopía, Jornades i Congressos

El passat 3 de juny la Fundación Utopía i la Fundació Resilis van participar en la Jornada Anual de la Coordinadora de ONGs.

Gràcies a les taules de treball dinamitzades, es van poder treballar els eixos específics del nou pla estratègic per Girona i comarques.

La veu i la participació de les entitats és imprescindible per tal de fer visible el valor de les entitats socials del territori dedicades a l’educació per la Justícia Social i la Cooperació al Desenvolupament.