Projecte Chajinel

04/10/2022 | General

El Projecte Chajinel té presencia a Girona per tercer any consecutiu!
Aquest octubre, la Fundació Resilis amb la col·laboració de la Fundación Utopía dins la seva línia de Cooperació al Desenvolupament i Sensibilització a la ciutadania, inicia, el Projecte Chajinel. El Projecte Chajinel és una iniciativa que promou una experiència formativa, a través de l’arribada d’una persona professional de la salut materna-infantil titulada en infermeria, de Centreamèrica (Guatemala), i que col·labori amb el projecte de cooperació internacional Infància en Risc-Lluita contra la desnutrició infantil a Guatemala.
Es un plaer poder presentar a la persona seleccionada d’aquesta nova edició, la Ruth.
Ruth Karlili Vásquez Elías (Quetzaltenango) és llicenciada en infermeria i té estudis en Administració dels Serveis de Salut. Ha treballat com a infermera i, des de 2013, ho fa també com a docent de l’Escola Nacional d’Infermeria. Ruth ja desenvolupava tasques d’infermeria en 2008, quan encara estava en Escola Nacional d’Infermeria d’Occident. Des de llavors, ha treballat sempre com a infermera i participant activa en l’Associació Guatemalenca d’Infermers Professionals Filiar Sud Nor Occident. Gràcies a la seva dilatada experiència, és coneixedora de la realitat que travessa la salut a Guatemala i els reptes presents i futurs que s’han d’afrontar en aquest àmbit.
Ara, com a persona seleccionada per al projecte Chajinel, podrà participar en la sensibilització i formació de la població gironina en pro de la defensa dels drets humans, especialment de menys menors i dels pobles memoritzats a través de l’intercanvi de bones pràctiques sanitàries i experiències compartides.

¡El proyecto Chajinel tiene presencia en Girona por tercer año consecutivo!
Este octubre, Fundación Resilis con la colaboración de Fundación Utopía, dentro de su línea de Cooperación al Desarrollo y Sensibilización a la ciudadanía, inicia, el Proyecto Chajinel. El Proyecto Chajinel es una iniciativa que promueve una experiencia formativa, a través de la llegada de una persona profesional de la salud materno-infantil titulada en enfermería, de Centroamérica (Guatemala) i que colabore con el proyecto de cooperación internacional Infancia en riesgo contra la desnutrición infantil en Guatemala.
Es un placer poder presentar a la persona seleccionada en esta nueva edición, Ruth.
Ruth Karlili Vásquez Elías (Quetzaltenango) es licenciada en enfermería y tiene una maestría en Administración de los Servicios de Salud. Ha trabajado como enfermera y, desde 2013, lo hace también como docente de la Escuela Nacional de Enfermería. Ruth ya desarrollaba labores de enfermería en 2008, cuando aún estaba en Escuela Nacional de Enfermería de Occidente. Desde entonces, ha trabajado siempre como enfermera y participante activa en la Asociación Guatemalteca de Enfermeros Profesionales Filiar Sur Nor Occidente. Gracias a su dilatada experiencia, es conocedora de la realidad que atraviesa la salud en Guatemala y los retos presentes y futuros que se han de afrontar en este ámbito.
Ahora, como persona seleccionada para el proyecto Chajinel, podrá participar en la sensibilización y formación de la población gerundense en pro de la defensa de los derechos humanos, en especial de menos menores y de los pueblos memorizados a través del intercambio de buenas prácticas sanitarias y experiencias compartidas.